ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT – Acceptance and Commitment Therapy, AcloSmart

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT)

Skapa distans till sina tankar (defusion):
Att lära sig att uppfatta tankar, känslor, bilder, impulser som självständiga objekt som går att förändra snarare än en del av ens identitet.

Acceptans:
Att låta tankar komma och gå utan att vare sig förneka, kämpa emot eller hålla fast vid dem.

Kontakt med nuet:
Att vara medveten om här och nu och uppleva det med öppenhet, intresse och mottaglighet.

Observerande jag:
Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva.

Värderad riktning:
Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast, snarare än vad som förväntas av en.

Ändamålsenligt handlande:
Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt.

Läs mer på samtalaprinsgarden.se


Comments (0)

Leave a comment