Etikett: Beteenden

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Syftet är att att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar, känslor, beteenden snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser. Se sex principer