Har du en hög alkoholtolerans?

Alla kan bli bättre på att tolerera alkohol genom att dricka. Men att ha en hög alkoholtolerans är sällan något positivt. Det betyder att människor som dricker för att bli berusade måste dricka mer. Mer alkohol innebär i sin tur att kroppen tar mer skada. Och att det finns en större risk för att bli beroende.

Om du kan uppföra dig som att du vore nykter med 0,8 promille i blodet då har du troligen utvecklat en alkoholtolerans.  Om du exempelvis har druckit mycket under semestern kan du utveckla en hög alkoholtolerans tillfälligt. Plötsligt upptäcker du att du kan dricka en hel flaska vin utan att du känner dig påverkad.


Alkoholtolerans   Hjärnan bygger ett försvar mot alkohol

När hjärnan påverkas av alkohol blir det en påfrestning. Påfrestningen gör att en mängd olika signalsubstanser skickas ut. Efter att alkoholen har försvunnit börjar hjärnan bygga upp ett försvar för att skydda sig inför nästa gång du dricker. Det betyder att det kommer behövas mer alkohol för att få samma effekt. Kroppen skyddar hjärnan precis som att du får hårdare hud under fötterna om du går barfota.

Hjärnan får svårare att fungera i nyktert tillstånd

Desto mer du dricker desto mer skyddar sig din hjärna. Skyddet gör även att det blir svårare för hjärnan att fungera som den ska när du är nykter. Om du dricker mycket och ofta anpassar sig hjärnan och fungerar inte längre som den ska när du är nykter. Det innebär att många mår dåligt, får ångest och blir deprimerade. Det positiva är att precis som du blir av med dina sommarfötter under vintern, återgår även hjärnan till en mer normal struktur redan efter några månader utan alkohol. Men om det är ett missbruk som har pågått under flera år kan det ha uppstått kronisk skada på nervcellerna.


Appen AlkoSmart hjälper dig att göra livsstilsförändringar inom Sömn, Mat, Affekter, Relationer och Träning. AlkoSmart finns att ladda ner i App Store och Google Play.

 


Comments (0)

Leave a comment