Våra relationer är det viktigaste vi har

Jag har haft förmånen att arbeta med människor och förändringsarbete i trettio år. När jag tänker tillbaka blir jag förundrad över de krafter och förmågor som människor har och som gör att de kan förflytta berg och göra underverk Jag är förundrad och imponerad av vad människor jag träffat har genomfört. Personer med långvariga missbruk och svåra uppväxtförhållanden har rest sig uppl, fö4ändrat sina liv och vänt på destruktiva livsmönster och gjort det till sin styrka i stället. .

Om jag ska ge mig på att spekulera i vad som skapar förändring så är det svårt att plocka fram enskilda faktorer men utan att på något sätt beskriva någon sanning eller alls vara heltäckande så ska jag ändå ge mig på ett försök. Om jag ska tänka SMART så tycker jag mig se våra relationer som en av de viktigaste faktorerna för ett gott liv.

Våra relationer påverkar oss hela livet

Den första relationen till vår vårdnadshavare är fundamentalt viktig i vår framtida förmåga att knyta an och relatera till andra människor och våra nära relationer i synnerhet(Anknytningsteorin) Avbrott och frånvaro av vårdnadshavare under de första levnadsåren kan vara avgörande i våra liv.

Skoltiden och den miljö som skolan erbjuder är en viktig period i våra liv. Hur många är det inte som har jobbiga minnen från skola med mobbing, utanförskap, bråk och oförstående vuxna. Att få skola att fungera kan också vara livsavgörande

Tonårstiden med hormoner som sprutar och en nyfikenhet på nya saker kan leda in på fel spår med tidig exponering för alkohol och droger vilket kan påverka livet i vuxen ålder.

I vuxen ålder kan stress, ångest, separationer och trauman påverka vår livsföring och resultera i att vi dricker för mycket.

Det finns självfallet fler faktorer som påverkar oss och jag anser inte heller att en enskild faktor behöver påverka oss så pass mycket så att vi mår psykiskt dåligt men ju fler svårigheter vi varit med om desto större behov har vi av att bearbeta och hantera vårt mående och livsföring för att få ett fungerande liv.

Kompensera obalanser med alkohol

Att överkonsumera alkohol kan vara ett sätt att kompensera obalanser i livsföringen då det har en snabb inverkan på mående och skapar ett lugn för stunden. Vårt belöningssystem blir inställt på att få kontinuerlig tillförsel av alkohol vilket skapar ett sug efter mer och snart kan du uppleva kontrollförlust och oförmåga att styra ditt liv.

Sedan ska vi inte glömma bort att vi dessutom kan dricka för mycket på grund av långvarig dålig vana utan att vi behöver känna igen oss i några av ovanstående livskriser.

I stället för att bara reagera så behöver vi reflektera och bli medvetna om beteenden och dålig beslut. Det är först då vi kan bryta destruktiva livsmönster och göra förändringar.

Om jag ska försöka mig på att beskriva vilka faser vi går igenom så kan det se ut som följer:

  • Frustration: Du känner att din tillvaro inte är ok och du mår inte bra men vet inte vad du ska göra.
  • Reflektion: När du börjar fundera på att vad som inte är bra och hur det påverkar dig. Du tänker att du behöver göra något.
  • Inspiration/motivation: Du börjar formulera mål och hur du ska ta dig dit du blir medveten om din egen förmåga att göra förändringarna
  • Beslut: Du bestämmer dig för att nu är det dags att sätta igång.
  • Genomförande: Du jobbar med dina förändringar och tränar på nya beteenden tankesätt och handlingsmönster, du faller tillbaka i gamla mönster men jobbar dig tillbaka upp på banan igen.
  • Nyorientering: Ju längre tiden går desto mer naturligt blir ditt nya förhållningssätt och dina livsförändringar börjar kännas naturliga.

Sedan rör vi oss mellan olika faser och tvivel återfall i gamla beteenden. Det viktiga är att det inte går hoppa över en fas. Förarbetet är viktigt om resultatet ska bli bra. Fungerar det inte första gången så är det bara att försöka igen och klura ut vad det var jag glömde bort att göra

Lycka till med livsstilsförändringarna! Ladda ned appen alkosmart.se så får du bättre koll på dina mål.


Comments (0)

Leave a comment