R = relationer

 

Vid hög och långvarig konsumtion av alkohol påverkas vår förmåga att kommunicera och samspela med andra människor även i nyktert tillstånd. I närheten av missbruk skapas otrygghet och rädsla, medberoende och nya sorters missbruk.
För de som lever närmast kan medberoendet ha blivit så starkt att det snarare bidrar till att upprätthålla missbruket.
Ett välbalanserat intag av alkohol har ingen egentlig baksida. Problemen uppstår först när vi dricker för mycket.


Comments (0)

Leave a comment