A= affekter

Ilska hjälper oss att försvara oss mot något som hotar kan sägas vara våra grundläggande känsloreaktioner. Man brukar räkna med att vi föds med 7-9 grundaffekter: ilska, sorg, glädje, intresse, förvåning, rädsla, skam/skuld och avsky. Det vi i vardagligt tal kallar känslor är en medveten upplevelse av någon affekt eller kombination av affekter. Våra affekter berättar hela tiden för oss om vad vi är i för slags situation och vad vi behöver.

Oron, i måttlig form, hjälper oss att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och är betydelsefull för vår överlevnad.

Rädsla är ett obehagligt tillstånd som vi söker oss bort från, vi vill fly eller gömma oss. Dess funktion är att undvika fara/hot.

Ilska är ett försvar i hotfulla situationer. Vi behöver aggressivitet för att sätta gränser mot andra och då kan vreden ge oss styrka/energi att ta itu med det som orsakat vreden.

Affektmedvetenhet, är individens förmåga att medvetet uppfatta, uppmärksamma, tolerera och förstå sina känslor.
Genom evolutionen har vi människor utrustats med de reaktioner som har haft ett överlevnadsvärde. För stenåldersmänniskan var det. livsavgörande att kunna bli arg för att till exempel försvara sig mot farliga rovdjur.

Vi behöver kontakt med affekterna för att våra liv tillsammans med andra människor ska fungera tillfredsställande.


Comments (0)

Leave a comment