Integritetspolicy

Samtala Prinsgården AB, Reg. Org. 556909–2967, Adress: Björnebergsvägen 96, 564 91 Bankeryd

1. Insamling av information

Den information som samlas in av våra användare går att läsa nedan.

1.1 Betalningsinformation från Apple

Samtala Prinsgården AB tar del av den information som ges ut av Apple vid en betalning av en prenumeration. Mer information finns att läsa i Apples egna integritetspolicy som finns att läsa här: http://www.apple.com/legal/privacy/se/

1.2 Användaruppgifter från Google Analytics

De användaruppgifter som samlas in från Google Analytics är generell information som spårar hur användaren använder applikationen. Vilka funktioner som används i applikationen, hur ofta de använts och hur användaren rör sig i applikationen. Med dessa uppgifter går det inte att identifiera den enskilda användaren.

1.3 Kraschrapporter genom Crashlytics

Om applikationen kraschar, skapas en kraschrapport som skickas till Crashlytics. I den rapporten finns information om följande:

1.4 Unikt Id kopplat till telefon

Vid en eventuell prenumeration använder sig applikationen av ett unik Id kopplat till telefonen vid användningen av funktionen Fråga terapeuten. Detta för att kunna leverera tillbaks svar på de frågor som ställs i applikationen.

Sammanfattningsvis samlar Samtala Prinsgården AB inte in någon personlig information som gör det möjligt för Samtala Prinsgården AB att identifiera sina användare.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

Förbättra vår kundservice och förbättra den hjälp du får genom applikationen.

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår applikation, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

4. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

5. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

6. Samtycke

Genom att använda vår webbplats/applikation godkänner du vår integritetspolicy.


Ansvarsfrihet och användarvillkor

Samtala Prinsgården AB kontrollerar regelbundet funktionerna i applikationen alkoholsmart så att de ska fungera så bra som möjligt men vi kan aldrig garantera att resultatet stämmer till 100%. Använd därför resultaten med försiktighet och aldrig som uteslutande underlag för viktiga beslut. Samtala Prinsgården AB tar inte ansvar för eventuella skador (finansiella, kroppsliga etc.) som uppkommit på grund av beslut tagna utifrån informationen från applikationen Alkoholsmart.

Alkoholsmart sparar inga uppgifter som är direkt relaterade till en person. Vi sparar inga IP-nummer.